• حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:ما دنیا را دوست داریم (اما) اگر دنیا به ما داده نشود بهتر است از آن که داده شود. چیزی از دنیا به فرزند […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:ایمان از اسلام برتر است و یقین از ایمان برتر، و چیزی کمیابتر از یقین وجود ندارد. [۱۶۱].برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر […]
  • امام صادق علیه السلام :خَیرُ شُبّانِکُم مَن تَشَبَّهَ بِکُهولِکُم ، وَشرُّ کَهولِکُم مَن تَشَبَّهَ بِشُبّانِکُم .امام صادق علیه السلام : بهترینِ جوانان شما کسانی اند که خود را به بزرگ […]