• امام صادق علیه السلام :اَ لْخَیْرُ کُلُّهُ اَمامَکَ وَ اِنَّ الشَّرَّ کُلَّهُ اَمامَکَ وَ لَنْ تَرَی الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ اِلاّ بَعْدَ الاْخِرَهِ لاَِنَّ اللّه َ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ […]
  • امام صادق علیه السلام :ما قالَ فِینا قائلٌ بَیتا مِن الشِّعرِ حتّی یُؤَیَّدَ بِرُوحِ القُدُسِ .امام صادق علیه السلام : هیچ سراینده ای درباره ما بیت شعری نگفت ، جز […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:در طاعت خدا از جان مایه بگذارید؛ زیرا هیچ یک از خوبیها و ثوابهایی که نزد او است به دست نمیآید مگر با فرمانبری […]