احادیث و سخنان

احادیث امام صادق – ثمرهی دین چیست؟

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
آدم دیندار میاندیشد و در نتیجه آرامش بر جان او چیره میشود و خضوع میکند سپس به فروتنی میگراید، قناعت میورزد و به سبب آن (از مردم) بینیاز میشود و به آنچه به او داده شده خشنود است، گوشه تنهایی را برمیگزیند و از دوستان بینیاز میگردد، قید شهوتها و خواهشهای نفس را میزند و بدین سان آزاد میشود، دنیا را کنار میگذارد و در نتیجه از بدیها و گزندهای آن خود را حفظ میکند، حسادت را دور میاندازد پس دوستی و محبت آشکار میشود، مردم را نمیترساند از این رو از آنان نمیترسد، به آنان تصدی نمیکند بنابراین از گزند ایشان در امان است، به هیچ چیز دل نمیبندد و در نتیجه، به رستگاری و کمال و
[صفحه ۵۴۱]
فضیلت دست مییابد، عافیت را به دیدهی بصیرت میبیند و از این رو کارش به پشیمانی نمیکشد. [۱۱۷۹].
برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته: محمد حسین نوحه خوان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *