احادیث و سخنان

احادیث امام صادق – شش سفارش لقمان به فرزندش

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
لقمان در سفارش به فرزندش، گفت: فرزندم! تو را به شش کار تشویق میکنم که هیچ کاری از آنها نیست، مگر این که تو را به خشنودی خدای عزوجل نزدیک میکند و از خشم و ناخشنودی او دور میسازد.
اول این که خدا را عبادت کنی و چیزی انباز او نکنی. دوم این که به تقدیر خداوند چه خوشایند تو باشد یا ناخوشایند تو، خشنود باشی، سوم این که دوستی و دشمنی
تو برای خدا باشد. چهارم این که برای مردم آن پسندی، که بر خود میپسندی و برای آنان نپسندی آن که برای خود نمیپسندی. پنجم این که خشم را فروخوری و به کسی که به تو بدی کرده است، نیکی کن، ششم این که هوای نفس را فروگذاری و با عوامل مهلک بستیزی. [۴۶۳].
برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته: محمد حسین نوحه خوان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *