احادیث و سخنان

احادیث امام صادق – طبقات سه گانه مردم

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
مردم سه طبقهاند: طبقهای از مایند و ما از آنان هستیم، طبقهای به واسطهی ما خود را آراسته میکنند (با چسباندن خود به ما برای خویش کسب وجهه و آبرو میکنند) و طبقهای هم به نام ما یکدیگر را میخورند. [۲۳۴].
و نیز فرمودند:
مردم سه دستهاند: نادانی که از آموختن سر باز میزند، دانایی که علم و دانشش او را نزار کرده است و خردمندی که برای دنیا و آخرتش کار میکند. [۲۳۵].
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، فرمودند:
مردان سه دستهاند: یکی از مال و ثروت برخوردار است، یکی از جاه و مقام و دیگری از زبان (و سخنوری) و این برترین آنهاست. [۲۳۶].
[صفحه ۱۲۰]
برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته: محمد حسین نوحه خوان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *