اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – بنان التبان

مرحوم مامقانی (ره) میگوید: کشی روایاتی در مذمت بنان ذکر کرده که یکی از آنها این حدیث است: ابن ابیعمیر، از ابنبکیر،
از زراره، روایت کرده که گفت: شنیدم حضرت باقر (ع) فرمود: خدا لعنت کند بنان ار که آن ملعون بر پدرم دروغ میبست و من
شهادت میدهم که پدرم، علی بن الحسین (ع)، بنده صالح خدا بود. و دیگر روایتی از ابنسنان نقل کرده که حضرت صادق (ع)
لعن و تکذیب فرموده گروهی را که بنان از آنان است. و نیز کشی از حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت کرده که فرمود: کسی
که جرأت کند عمدا بر ما دروغ بندد، خداوند به او سوزش آهن را بچشاند؛ بنان بر علی بن الحسین علیهماالسلام دروغ بست،
.[ خداوند به او سوزش آهن را چشانید… [ ۱۶۵
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *