اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – معاذ بن کثیر کسائی کوفی

اشاره
از شیوخ اصحاب حضرت صادق (ع) [ ۱۱۴۲ ]، و از ثقات ایشان، و از کسانی است که نص بر امامت حضرت موسی بن جعفر را از
است که معاذ کرباس فروش بود، وقتی ترک کسب « تهذیب » پدرش صلوات الله علیهما روایت کرده است. [ ۱۱۴۳ ]. و در روایت
.[ کرد، حضرت صادق (ع) احوال او را پرسیدند، گفتند: تجارت را ترک کرده، فرمود: ترک کسب، کار شیطان است… [ ۱۱۴۴
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *