امامت و رهبری، حاکمان زمان

امام صادق (ع) قبر جدش امام علی را نشان داد

امام علیه السلام بهتر از هر کس قبر جدش علی علیه السلام را میدانست و از پدرش امام باقر علیه السلام روایت کرد که او فرمود
حسن بن علی علیه السلام بر جنازهی پدرش نماز گزارد و در کوفه در جنب قصر اماره مدفون شد ولی قبرش را مخفی کردند تا
[صفحه ۲۳۰ ] خوارج نبش نمایند و مردم دنبال امام صادق علیه السلام رفتند و دیدند که قبر علی علیه السلام کجا است مردی از
اهالی حیره به نزد هارونالرشید آمد و (هارون در شکارگاه بود) گفت اگر قبر پسر عمت علی علیه السلام را به تو نشان دهم به من
چه میدهی؟ هارونالرشید در جوابش گفت: انعام خوبی خواهی داشت سپس آن مرد هارون را بر سر قبر امام متقین علی
علیه السلام برد و رشید از او پرسید از کجا دانستهای؟ آن مرد گفت من با پدرم اینجا میآمدیم و آن را زیارت میکردیم و او به من
گفت که با جعفر بن محمد علیه السلام به اینجا میآمده است و امام صادق هم با پدرش امام محمد باقر علیه السلام به زیارت
میآمد و امام باقر علیه السلام هم با پدرش علی بن الحسین و زینالعابدین علیه السلام هم با پدرش حسین بن علی علیه السلام به
زیارت قبر پدر بزرگوارش میآمده است رشید پس از شنیدن این سخنان دستور داد اطراف محل قبر را محصور نمایند و اولین
اساس و پایهی آن بارگاه قدس را هارونالرشید با محصور کردن آن برپا ساخت
صفحه ۹۴ از ۱۰۲
برگرفته از کتاب الإمام جعفر الصادق علیه السلام نوشته: احمد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *