امامت و رهبری، حاکمان زمان

تحریف قرآن زمان معاویه

سمره آیات قرآن را (غیر از روایات جعلی او) تحریف کرد که یک نمونه را یادآور میشویم:
[صفحه ۷۱]
معاویه هزار درهم به سمره داد تا بگوید آیات ۲۰۴ و ۲۰۵ سورهی بقره دربارهی علی بن ابیطالب و آیهی ۲۰۷ آن سوره دربارهی ابنملجم نازل شده است، اما سمره قبول نکرد. معاویه دو هزار درهم به او داد، نپذیرفت؛ سه هزار درهم داد، قبول نکرد؛ چهار هزار درهم فرستاد، پذیرفت و این گونه آیات قرآن را تحریف کرد [۱۰۲].
برگرفته از کتاب پرتوی از زندگانی امام صادق علیه السلام نوشته آقای نورالله علیدوست خراسانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *