امامت و رهبری، حاکمان زمان

جنایات هشام بن عبدالملک

هشام بن عبدالملک در دوران حکومت خود جنایتهای زیادی مرتکب شد که یکی از آنها تحت فشار قرار دادن شیعیان بود.
از آنجا که زمینهی شورش و انفجار مردم به ضرر بنیامیه به تدریج فراهم
[صفحه ۳۷]
میشد و به عللی سیاست آنان در معرض خطر قرار گرفته بود، هشام به جای اینکه برای برطرف کردن مفاسد موجود و اصلاح اوضاع نابسامانی که از ناحیهی حکام مستبد بنیامیه و عمال مزدورشان به وجود آمده بود چارهای بیندیشد، برعکس خطاهای بنیامیه را توجیه و اعمال زشت آنان را تقویت میکرد و کسانی را که در برابر او به پا خاسته بودند به هر وسیلهی ممکن سرکوب میساخت. او به فرمانداران خود دستور داده بود نسبت به مخالفان (بخصوص شیعیان) سختگیری کنند و آنان را تحت فشار قرار دهند و مستمری و حقوقشان را قطع کنند.
برگرفته از کتاب پرتوی از زندگانی امام صادق علیه السلام نوشته آقای نورالله علیدوست خراسانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *