خاندان

حمایت ابوطالب و حمزه از پیامبر

در ماه شوال سال پنجم هجرت، جنگ خندق پیش آمد. به پیامبر صلی الله علیه و آله خبر رسید که بیش از ده هزار نفر از طوایف مختلف کفار با ساز و برگ نظامی کافی، برای سرکوب مسلمین به سوی مدینه میآیند. پیامبر صلی الله علیه و آله بیدرنگ با اصحاب مشورت کرد. در این میان، سلمان پیشنهاد حفر خندق را نمود (یعنی در اطراف مدینه یا در خط مقدم جبهه گودالهای وسیع و عمیقی کنده شود، تا دشمن نتواند از آن عبور کرده، وارد مدینه شود). رسول اکرم صلی الله علیه و آله این پیشنهاد را پذیرفت و مسلمانان را گروه گروه کرد و کندن هر قسمت از سنگر را به طور عادلانه بین گروهها تقسیم نمود، و شخص پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در میان یک گروه به کندن سنگر مشغول گردید.
آنچه در این جا جلب توجه میکند، این است که: مسلمانان بر اثر محاصرهی مدینه از سوی دشمن، به علت کمبود غذا، سخت در فشار و مضیقه افتادند.
حضرت رضا (ع) از پدران خود نقل میکند که حضرت علی (ع) فرمود: ما در کندن سنگر همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم، ناگهان فاطمهی زهرا علیهاالسلام آمد و پارهای از یک نان را آورد و به پیامبر صلی الله علیه و آله داد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این چیست؟ حضرت زهرا علیهاالسلام عرض کرد: یک قرص نان برای حسن و حسین پختم، و از آن این مقدار را برای شما آوردم.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:
اما انه اول طعام دخل فم ابیک منذ ثلاث.
[صفحه ۱۹۰]
بدان که این مقدار نان، نخستین غذایی است که پس از سه روز (گرسنگی) در دهان پدرت قرار میگیرد [۱۹۶].
ختامه مسک
شخصی از امام صادق (ع) پرسید: چه کاری بهترین کار است؟
فرمود:
الصلاه لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله عزوجل [۱۹۷].
ادای نماز در وقتش، نیکی به پدر و مادر، و جهاد در راه خدا.
[صفحه ۱۹۱]
برگرفته از کتاب وصایا الصادقین نوشته آقای محمود شریعت زاده خراسانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *