احادیث و سخنان, سیره عملی و رفتاری

درسنامه – سیره و احادیث امام صادق (ع) – ابن ابیعمیر

ابن ابیعمیر است که پول او را از راه به در نبرد و در سختترین وضعیت فریفتهی پول و ثروت « الصالحون قبلکم » یکی از مصادیق
نشد. او عالمی دینی بود که زندگیاش را از راه کسب و معامله اداره میکرد و از همین راه ثروت زیادی به دست آورده بود.
هارون الرشید او را به جرم طرفداری از ائمه به زندان افکند و مدت هفده سال از عمر خود را در زندان گذراند. علاوه بر حبس، به
دستور [صفحه ۲۸ ] هارون تمامی اموالش نیز مصادره شد. شیخ طوسی در تهذیب الأحکام نقل میکند که ابن ابیعمیر هنگام
آزادی از زندان میگفت: به خدا قسم اکنون حتی محتاج یک درهم هستم. او قبل از آن که به زندان افتد به شخصی مبلغی قرض
داد و طی سالهایی که در زندان به سر میبرد، این شخص به او بدهکار بود. پس از آزادی از زندان، شخص بدهکار فهمید که ابن
ابیعمیر از زندان آزاد شده و به سختی روزگار میگذراند. خانهاش را فروخت تا پول ابن ابیعمیر را برگرداند. ابن ابیعمیر مطالبه
نکرده بود، اما او دلش سوخت و خانهاش را فروخت تا دین خود را ادا نماید. پولهایی را که از فروش خانه به دست آورده بود، در
میان کیسهای گذاشت و به در خانهی ابن ابیعمیر آمد. گفت: این پولها از آن توست. ابن ابیعمیر پرسید: بابت چه؟ گفت بابت
بدهیام. پرسید این پولها را از کجا آوردی؟ املاک خود را فروختهای؟ پاسخ داد: نه. پرسید: کسی به تو هدیه داده است؟ پاسخ
داد: نه، گفت، پس این پولها را از کجا آوردی [ ۲۷ ]. گفت: خانهام را فروختهام. ابن ابیعمیر با شنیدن این جمله گفت: به خدا قسم
صفحه ۱۸ از ۱۰۴
من در وضعیتی به سر میبرم که حتی به یک درهم نیز نیاز دارم،اما حاضر نیستم حتی یک درهم از این پولها را قبول نمایم، و
قبول نکرد. اگر ابن ابیعمیر پولها را میگرفت از جهت شرعی هیچ اشکالی نداشت. چرا که اگر بدهکار خود با رضایت و بدون
آن که اجباری در کار باشد، چنین کرد، گرفتن پول از او اشکالی ندارد. فقط یک نکته وجود دارد و آن این است که حضرت امیر
فأحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها [ ۲۸ ]؛ آنچه برای خود میپسندی برای دیگری نیز، » : علیه السلام میفرماید
به هر حال ابن ابیعمیر پولها را [صفحه ۲۹ ] نگرفت و به بدهکار .« بپسند و آنچه برای خود ناپسند میداری برای او نیز مخواه
گفت: برو و خانهات را پس بگیر و معامله را فسخ کن. این روایت را شیخ طوسی در تهذیب و صاحب وسائل با چند سند در
نقل کردهاند. گفته شد که امام صادق علیه السلام فرموده است: اعمال صالحان قبل « کتاب القرض والدین » جاهای مختلف از جمله
از خود را، سرمشق قرار دهید. ابن ابیعمیر یکی از این صالحان است؛ فردی که در عین فقر و درماندگی حاضر نیست برادر
مؤمنش، خانه و مسکن خود را برای ادای دین بفروشد. مسئله مال و ثروت بیاندازه مهم است و نباید از آن غافل بود.
برگرقته از کتاب درسنامه امام صادق علیه السلام نوشته:آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *