احادیث و سخنان, سیره عملی و رفتاری

درسنامه – سیره و احادیث امام صادق (ع) – رضایت به تقدیر خدا

برای افاده نفی ابدی به کار میرود. خداوند حکیم براساس مصلحت خویش با بندگان خود رفتار « لن » ، همان طور که گفته شد
میکند و از روز اول که آنها را خلق کرده، قدم به قدم آنان را به طرف صلاح و مصلحت خویش سوق میدهد. سختترین
مصیبتی که واقع شده مصیبت سید الشهدا علیه السلام بود که طی آن آل پیامبر دشواریهای بسیاری تحمل کردند اما چون مصلحت
صفحه ۵۷ از ۱۰۴
امام علیه السلام در این بود، اراده خداوند بر وقوع این مصیبتها تعلق گرفت. صرف راحتی دنیا مصلحت انسان نیست، بلکه
مصلحت آن است که تمام اوضاع و احوال انسان سنجیده شود و دنیا و آخرت او مد نظر قرار گیرد. سپس، براساس همه اینها
مصلحت او مشخص شود. انسانها نیز در حد عقل و فهم خویش بر این امر واقفند و در کارهای دنیای خویش این ملاحظات را به
کار میبندند؛ به عنوان مثال کسی که پول زیادی اندوخته، اما سفر طولانی یا امر خیری همچون ازدواج در پیش دارد، به پسانداز
خود دست نمیزند و آن را خرج نمیکند. بنابراین، هر کس در حد عقل و فهم خویش مصلحت اندیش است. کارهای خدای
حکیم نیز بر همین اساس استوار است و مقام ربوبیاش با هر بندهای طبق مصلحت او رفتار مینماید. آنچه بر سر بندگان میآید
قطعا به صلاح آنها است، چه با آن موافق باشند چه نباشند. ایزد منان هر کسی را به طرف مصلحتش سوق میدهد، و انسان است
که باید در مواقف و مراحلی که خوشایند او نیست بردباری به خرج دهد و راضی به رضای الهی باشد.
برگرقته از کتاب درسنامه امام صادق علیه السلام نوشته:آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *