احادیث و سخنان, سیره عملی و رفتاری

درسنامه – سیره و احادیث امام صادق (ع) – غدیر و نفی ظلم و دروغ

در روایتی آمده است حضرت امیر علیه السلام در زمان حکومتشان از محلهای عبور میکردند که عدهای از کودکان مکتب خانه با
حضرت برخورد کردند، و نوشتههای خود را به حضرت نشان دادند و گفتند: یا امیرمؤمنان، کدام یک از اینها زیباتر است؟ فرمود:
أما انها حکومۀ و الجور فیها کالجور فی الحکم [ ۲۹۰ ]؛ همانا این کار قضاوت است و ستم کردن در آن مانند ستم کردن در داوری »
است. حضرت از ما میخواهد که وقتی بین دو کودک قضاوت میکنیم، مانند یک قاضی عادل با ملاحظه و به گوش باشیم تا مبادا
پا از حق فراتر گذاریم. این است منطق غدیر. آن بچهها فقط میخواستند آقا امیرالمؤمنین علیه السلام بگوید کدام یک زیباتر است،
ولی حضرت میفرمایند: این مثل دادگاه است و باید در آن دقت کرد و خدا را در نظر داشت. اگر چنین کسی سی سال مردم را
تربیت میکرد و دستش را باز میگذاشتند دنیا وضع دیگری داشت.
برگرقته از کتاب درسنامه امام صادق علیه السلام نوشته:آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *