احادیث و سخنان, سیره عملی و رفتاری

درسنامه – سیره و احادیث امام صادق (ع) – غفلت و عبرت

در میان اخسرین نیز مراتب فرق میکند و چه بسا برخی وضع بدتری نسبت به دیگران داشته باشند. ما اهل علم نیز بسته به میزان
غفلتمان دچار خسرانیم و باید به چشم عبرت به پیرامون خود بنگریم. انسانهای عادی اگر مردهای ببینند تا چند روز وضعشان
متحول [صفحه ۱۵۹ ] میشود، اما مردهشور عادت کرده و برایش عادی است. البته، به مردهشورها اهانت نشود، چرا که کار واجبی
انجام میدهند و به تکلیف عمل میکنند. انسانها نیز عادت کردهاند موعظه بگویند و موعظه بشنوند، اما این گفتنها و شنیدنها
هیچ تأثیری ندارد. مانند مردهشوری که دیدن مرده تأثیری به حالش ندارد. اساس تزکیه همین دعاها و زیارتها است، نباید انسان
و اجعل سریرتی خیرا » ؛ فقط بخواند و رد شود، بلکه باید در آنها تأمل کند. در یکی از زیارتهای سیدالشهدا علیه السلام آمده است
من علانیتی [ ۲۱۶ ]؛ خدایا، نهان مرا بهتر از آشکارم قرار ده (که اگر کسی در ظاهر یک خوبی از من سراغ دارد باطن من بهتر از آن
به راستی که چه گوهرهایی در این زیارتها آمده است، و چه خوب است انسان در طول عمر حتی یک بار هم که شده .«( باشد
[ تمام این دعاها را بخواند؛ چرا که هر گلی بویی دارد. [صفحه ۱۶۱
برگرقته از کتاب درسنامه امام صادق علیه السلام نوشته:آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *