احادیث و سخنان, سیره عملی و رفتاری

درسنامه – سیره و احادیث امام صادق (ع) – مراتب رضا در انسانها

صفحه ۶۳ از ۱۰۴
اگر اعضای یک خانواده به اتفاق همدیگر به مهمانی بروند و بر سر سفرهای بنشینند، ممکن است هر کدام از آنها برای حضور در
این مهمانی انگیزهی خاصی داشته باشند. فرزند کوچکتر از این رو به مهمانی آمده است که شربت و شیرینی و ناهار خوشمزهای
بخورد و پیوسته در این فکر است که چه موقع شیرینی و ناهار میآورند. خیلی از انسانها نیز مانند این طفل از معنویات فقط به
دنبال فواید مادی آنند و وقتی به فواید دنیوی معنویات دست یابند راضی میشوند. البته، این هم به نوبه خود مرتبهای است و به
عنوان پله اول ترقی مورد قبول است، اما نباید پله آخر تلقی باشد. برادر بزرگتر به امید این که فلان کس را آنجا ببیند به مهمانی
میآید، مادر خانواده از این رو آمده که میداند اگر به مهمانی نیاید، صاحب خانه نیز دعوت او را برای مهمانی آینده نمیپذیرد.
پدر خانواده نیز در این مهمانی به دنبال آن است با فلان پولدار که در مهمانی حاضر شده است آشنا شود تا در آینده بتواند از او
کمک بخواهد. ممکن است یک نفر هم از بین خانواده پیدا شود که چون خدا اجابت دعوت مؤمن را دوست دارد، در آن مهمانی
حاضر شده باشد. تمام اعضای این خانواده از این مهمانی استفاده بردهاند، اما هدف و مقام هر کسی با دیگری تفاوت دارد. فضیلت
رضا نیز در میان انسانها مراتب گوناگون دارد و هر کس به فراخور درک و مرتبه خود، بهرهای از این حالت معنوی دارد.
برگرقته از کتاب درسنامه امام صادق علیه السلام نوشته:آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *