احادیث و سخنان, نقش تربیتی و ارشادی

مناظره امام صادق (ع) با عبدالملک مصری

امام علیه السلام به آن زندیق مصری فرمود آیا میدانی که زمین طبقاتی دارد گفت: آری امام فرمود آیا زیر زمین خالی است در
جواب گفت: نه امام فرمود چه چیز در آنجاها هست مصری جواب داد. نمیدانم ولی گمان میکنم چیزهائی باشد امام علیه السلام
به او فرمود: گمان – عجز است چرا یقین نمیکنی؟ سپس به او فرمود آیا به آسمان رفتهای؟ مصری گفت: نه – امام فرمود میدانی
در آسمان چیست – مصری گفت: نه امام علیه السلام فرمود از تو عجیب است – نه به مشرق و نه به مغرب رفتهای و نه زیر زمین و نه
به آسمان و از این حدود هم تجاوز نکردهای تا ببینی در آنجاها چه هست با این حال منکر تمام چیزهائی هستی که در آنجاها
هست و آیا مرد عاقل منکر چیزهائی میشود که ندیده و نمیداند چیست – عبدالملک عرض کرد تا به حال هیچ کس [صفحه
۱۷۸ ] با من اینطور صحبت نکرده است. امام به او فرمود یکی از آن چیزها شک است – شاید باشد شاید نباشد – عبدالملک گفت
صحیح است ممکن است اینطور باشد که شما میگوئید امام علیه السلام فرمود ای مرد مرد کسی که نمیداند هیچ وقت حجتی بر
کسی که میداند ندارد فعل مرد جاهل دارای دلیل و حجتی نیست – ای برادر مصری از من یاد بگیر و بدان که مادر وجود خدا
شکی نداریم خورشید و ماه را که در شب و روز داخل هم میشوند و بهم اشتباه نمیگردند میبینی که به طور اضطرار و اجبار
برمیگردند اگر اینها در عمل خود اجباری نداشتند ممکن بود به جای خود برگردند یا به جای هم طلوع و غروب نمایند و اگر
میتوانستند میرفتند و بر نمیگشتند به خدا مجبور هستند و آنکه آنها را مجبور میکند خیلی از آنها بزرگتر و با دوامتر است.
زندیق مصری گفت راست میگوئی – سپس امام علیه السلام فرمود ای برادر مصری این عقیده که شما دارید و گمان میکنید دهر
مؤثر است اگر دهر آنها را میبرد چرا بر نمیگرداند و اگر برمیگرداند چرا آنها را نمیبرد ای برادر مصری اینها مجبورند چرا
آسمان بلند است و زمین پائین چرا آسمان پائین نمیآید و چرا زمین به طرف بالا نمیرود چرا به هم نمیچسبند و چرا هر کس و
هر چه روی زمین است به زمین نمیچسبند و زمین آنها را نمیگیرد؟ زندیق مصری به امام علیه السلام عرض کرد پروردگارشان
[ آنها را نگاه داشته امام فرمود زندیق مصری ایمان آورد [صفحه ۱۷۹
برگرفته از کتاب الإمام جعفر الصادق علیه السلام نوشته: احمد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *