اصحاب و شاگردان

هشام بن حکم و شاگردی ابوشاکر دیصانی

یکی از انتقادات مخالفین هشام این است که او شاگرد ابوشاکر دیصانی بوده و [صفحه ۴۴۹ ] ابوشاکر زندیق است. [ ۱۵۰۶ ]. دفاع
علاوه بر اینکه این ادعا سند محکمی ندارد، بر فرض صحت، دلیل انحراف هشام نیست؛ زیرا صرف شاگردی شخص بیدینی دلیل
حکمت گمشده مؤمن است هر – « الحمکۀ ضالۀ المؤمن یأخذها حیث وجدها » : بر بیدینی، و انحراف شاگرد نمیشود، چه گفتهاند
.[ جا که آن را بیابید فرا میگیرد – [ ۱۵۰۷
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *