معجزات و کرامات

کرامات امام صادق و گوشت غیر مذکی

سعد اسکاف نقل می کند: روزی همراه امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهل جبل. همراه با هدایایی که با خود آورده بود، وارد شد. در میان آن ها کیسه ای پر از گوشت خشک، همراه با سبزی خشک بود. حضرت آن را بیرون آورد و فرمود: اینها را بگیر و به سگ ها بده. مرد گفت: چرا؟ حضرت فرمود: چون تذکیه نشده است. آن مرد گفت: آن را از مرد مسلمانی خریده ام که می گفت تذکیه شده است! امام گوشت ها را به کیسه برگرداند و چیزهایی گفت که نفهمیدیم. بعد به آن مرد گفت: برخیز و آن را به این اطاق ببر و در گوشه ای بگذار. آن مرد نیز چنان کرد. در این لحظه از گوشت شنید که گفت: ای ابوعبدالله! امام و فرزندان انبیاء مانند مرا نمی خورند؛ چون من تذکیه نشده ام. آن مرد، کیسه را برداشت و از اطاق بیرون آمد. آن گاه حضرت پرسید: آن گوشت چه می گفت؟ او گفت: آنچه را که شما خبر داده بودی گفت، و آن این که می گفت من تذکیه نشده ام. حضرت فرمود: ای ابوهارون! آیا نمی دانی آنچه را که مردم نمی دانند، ما عالم به آن هستیم؟ گفتم: بلی. پس آن مرد، گوشت را برداشت و آن را جلو سگ انداخت. [۹۵] . [ صفحه ۷۰]
برگرفته از کتاب ویژگیهای امام صادق علیه السلام نوشته آقای حامد فدوی اردستانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *