احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – حیوانات موقع مردن جثه خود را پنهان میکنند

حیوانات چون آثار مرگ در خود احساس کردند، در جایی که بوی لاشه آنها بیرون نیاید مخفی میشوند و در آن جا میمیرند.
اگر چنین نبود، صحراها از مردار حیوانات پر میشد، و در نتیجه عفونت آن ها، طاعون و بیماریهای دیگر در بین مردم به هم
میرسید. نمیتوان گفت چون کماند مردارشان دیده نمیشود، برای آن که گلههای آهو و گاو کوهی و بز وحشی و دستههای
پرندگان به قدری زیاد است که اگر کسی بگوید از افراد انسان زیادتر است، راست گفته؛ ولی مردار آنها دیده نمیشود، مگر این
[ که اتفاقا صیادی شکار کرده، یا درندهای آن را هلاک کرده باشد. [صفحه ۳۵۶
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *