آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • این شیوهی نادرست و روش ناپسند در زمان حکومت معاویه بن ابیسفیان شروع شد. در حقیقت مقصود او (معاویه) از این کار این بود که در ضمن تجلیل از خلفا […] 0

  دوران معاویه

  این شیوهی نادرست و روش ناپسند در زمان حکومت معاویه بن ابیسفیان شروع شد. در حقیقت مقصود او (معاویه) از این کار این بود که در ضمن تجلیل از خلفا […]

  ادامه ...

 • منصور برای از بین بردن امام صادق علیه السلام از راههای گوناگونی استفاده کرد. یکی از راهها استفاده از «مذهب» بود یعنی «مذهب علیه مذهب» منصور «مالک بن انس» را […] 0

  نقشه های منصور

  منصور برای از بین بردن امام صادق علیه السلام از راههای گوناگونی استفاده کرد. یکی از راهها استفاده از «مذهب» بود یعنی «مذهب علیه مذهب» منصور «مالک بن انس» را […]

  ادامه ...

 • دو نفر از خلفای عباسی که معاصر امام صادق علیهالسلام بودند عبارتند از سفاح و منصور.برگرفته از کتاب پرتوی از زندگانی امام صادق علیه السلام نوشته آقای نورالله علیدوست خراسانی 0

  خلفای عباسی

  دو نفر از خلفای عباسی که معاصر امام صادق علیهالسلام بودند عبارتند از سفاح و منصور.برگرفته از کتاب پرتوی از زندگانی امام صادق علیه السلام نوشته آقای نورالله علیدوست خراسانی

  ادامه ...

 • عصر امام صادق علیه السلام عصر امام صادق علیه السلام یکی از طوفانی ترین ادوار تاریخ اسلام است که از یک سو اغتشاشها و انقلابهای پیاپی گروههای مختلف، بویژه از […] 0

  عصر امام صادق علیه السلام

  عصر امام صادق علیه السلام عصر امام صادق علیه السلام یکی از طوفانی ترین ادوار تاریخ اسلام است که از یک سو اغتشاشها و انقلابهای پیاپی گروههای مختلف، بویژه از […]

  ادامه ...

 • سال ۱۳۸ فرا می رسد، اینجا کوفه است، این جوانان کنار این قبر ایستاده اند، دست به سینه گرفته اند و این گونه سلام می کنند:سلام بر تو ای دختر […] 0

  سیاست های منصور در حکومت

  سال ۱۳۸ فرا می رسد، اینجا کوفه است، این جوانان کنار این قبر ایستاده اند، دست به سینه گرفته اند و این گونه سلام می کنند:سلام بر تو ای دختر […]

  ادامه ...

 • در زمان امام صادق علیهالسلام که آخر دورهی بنیامیه و اول دورهی بنیعباس بود، یک فرصت مناسب سیاسی به وجود آمد که بنیعباس از آن استفاده کردند ولی امام صادق […] 0

  امام صادق و پیشنهاد سران بنی عباس

  در زمان امام صادق علیهالسلام که آخر دورهی بنیامیه و اول دورهی بنیعباس بود، یک فرصت مناسب سیاسی به وجود آمد که بنیعباس از آن استفاده کردند ولی امام صادق […]

  ادامه ...

 • رضی الدین بن طاووس می نویسد: این صحنه هنگامی اتفاق افتاد که منصور، امام را برای بار دوم پس از به قتل رساندن محمد و ابراهیم پسران عبدالله بن حسن […] 0

  صحنه ششم گرفتاری امام صادق توسط حاکم

  رضی الدین بن طاووس می نویسد: این صحنه هنگامی اتفاق افتاد که منصور، امام را برای بار دوم پس از به قتل رساندن محمد و ابراهیم پسران عبدالله بن حسن […]

  ادامه ...

 • خلفای عباسی معاصر با امام صادق علیه السلام ۱- عبدالله بن محمد مشهور به سفاح (۱۳۲-۱۳۷) ۲- ابوجعفر مشهور به منصور دوانیقی (۱۳۷-۱۵۸) نباید تصور کرد که امام به کلی […] 0

  خلفای عباسی معاصر با امام صادق علیه السلام

  خلفای عباسی معاصر با امام صادق علیه السلام ۱- عبدالله بن محمد مشهور به سفاح (۱۳۲-۱۳۷) ۲- ابوجعفر مشهور به منصور دوانیقی (۱۳۷-۱۵۸) نباید تصور کرد که امام به کلی […]

  ادامه ...

 • بعد از کشته شدن مروان، عبدالله بن علی به کشتار بنی امیه دست زد. بنی امیه را مثله کرد، چشمهای آنها را بیرون آورد. شکم آنها را درید و گوش […] 0

  کشته شدن بنی امیه

  بعد از کشته شدن مروان، عبدالله بن علی به کشتار بنی امیه دست زد. بنی امیه را مثله کرد، چشمهای آنها را بیرون آورد. شکم آنها را درید و گوش […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیه السلام فرمود: هر یک از ما امامان. دشمنی از خانواده ی خود دارند.شخصی پرسید: مگر فرزندان امام حسن علیه السلام نمی دانند حق با کیست؟ امام صادق […] 0

  حسادت بر امامت امام صادق

  امام صادق علیه السلام فرمود: هر یک از ما امامان. دشمنی از خانواده ی خود دارند.شخصی پرسید: مگر فرزندان امام حسن علیه السلام نمی دانند حق با کیست؟ امام صادق […]

  ادامه ...