آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • منصور برای از بین بردن امام صادق علیه السلام از راههای گوناگونی استفاده کرد. یکی از راهها استفاده از «مذهب» بود یعنی «مذهب علیه مذهب» منصور «مالک بن انس» را […] 0

  نقشه های منصور

  منصور برای از بین بردن امام صادق علیه السلام از راههای گوناگونی استفاده کرد. یکی از راهها استفاده از «مذهب» بود یعنی «مذهب علیه مذهب» منصور «مالک بن انس» را […]

  ادامه ...

 • (۲) سیطره جباران در جان اسلام سبب شد که متفکران، دانش و آگاهی خود را کتمان کنند، و از گفتن حقایق لب فرو بندند؛ چرا که سیتره با حاکمان خشم […] 0

  مذهب جعفری و عباسیان

  (۲) سیطره جباران در جان اسلام سبب شد که متفکران، دانش و آگاهی خود را کتمان کنند، و از گفتن حقایق لب فرو بندند؛ چرا که سیتره با حاکمان خشم […]

  ادامه ...

 • فراخوانی عباسیان نیز عامل مهم دیگری در فروپاشی نظام دیکتاتوری حزب عثمانیه بود. این فراخوانی که در پوشش فراخوانی به نام اهل بیت (علیهم السلام) و با نیت پلید و […] 0

  فروپاشی حزب عثمانیه

  فراخوانی عباسیان نیز عامل مهم دیگری در فروپاشی نظام دیکتاتوری حزب عثمانیه بود. این فراخوانی که در پوشش فراخوانی به نام اهل بیت (علیهم السلام) و با نیت پلید و […]

  ادامه ...

 • و چون ابراهیم بن عبدالله برادر محمد در کوفه کشته شد ابوجعفر منصور دستور داد تمام بنی الحسن را به نزد او بیاورند و ضمناجعفر بن محمد علیه السلام را […] 0

  امام صادق (ع) در حضور منصور

  و چون ابراهیم بن عبدالله برادر محمد در کوفه کشته شد ابوجعفر منصور دستور داد تمام بنی الحسن را به نزد او بیاورند و ضمناجعفر بن محمد علیه السلام را […]

  ادامه ...

 • در کتاب قصص العرب یک نقل است که از نظر محتوا گفتگوی بسیار جالبی است که برای روشن شدن وضعیت داخلی حکومت منصور عباسی، خواندن آن خوب است.منصور به حج […] 0

  گفتگوی منصور با مرد عرب

  در کتاب قصص العرب یک نقل است که از نظر محتوا گفتگوی بسیار جالبی است که برای روشن شدن وضعیت داخلی حکومت منصور عباسی، خواندن آن خوب است.منصور به حج […]

  ادامه ...

 • فراخوانی بنی عباس و اقدام نظامی فراگیر باعث به حاکمیت رسیدن بنی عباس شد و سفاح اولین حاکم عباسی به مسند مدیریت سیاسی امت اسلامی نشست.این پدیده به صورت یک […] 0

  استقرار حکومت بنی عباس‌

  فراخوانی بنی عباس و اقدام نظامی فراگیر باعث به حاکمیت رسیدن بنی عباس شد و سفاح اولین حاکم عباسی به مسند مدیریت سیاسی امت اسلامی نشست.این پدیده به صورت یک […]

  ادامه ...

 • (۳) رشد و تربیت امام صادق با خشونت و سختیها و بلایا همزمان و همراه بود، گرفتاریهایی که از طرف زمامداران تباه کننده حق و ستمگر بر مردم و بندگانامام […] 0

  عصر امام صادق

  (۳) رشد و تربیت امام صادق با خشونت و سختیها و بلایا همزمان و همراه بود، گرفتاریهایی که از طرف زمامداران تباه کننده حق و ستمگر بر مردم و بندگانامام […]

  ادامه ...

 • اشارهامامان شیعه در دوران زندگانی خود، فعالیتهای گوناگون و موضعگیریهای متفاوتی متناسب با محیط اجتماعی و شرایط سیاسی و اوضاع عقیدتی زمان خود میگرفتند. از این رو، بدون نشان دادن […] 0

  اوضاع سیاسی دوران امام صادق

  اشارهامامان شیعه در دوران زندگانی خود، فعالیتهای گوناگون و موضعگیریهای متفاوتی متناسب با محیط اجتماعی و شرایط سیاسی و اوضاع عقیدتی زمان خود میگرفتند. از این رو، بدون نشان دادن […]

  ادامه ...

 • داعیان عباسیان که مخفیانه به دعوت می پرداختند دم از عدالت اسلامی می زدند و مردم را به «الرضی من آل محمد» می خواندند پرچمی که برای مردم خراسان از […] 0

  شعار بنی عباس

  داعیان عباسیان که مخفیانه به دعوت می پرداختند دم از عدالت اسلامی می زدند و مردم را به «الرضی من آل محمد» می خواندند پرچمی که برای مردم خراسان از […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیه السلام و رد ائتلاف موضوع مهمی که در بررسی زندگانی امام صادق علیه السلام جلب توجه می کند، این است که آن حضرت پیشنهاد بیعت سران قیام […] 0

  امام صادق علیه السلام و رد ائتلاف

  امام صادق علیه السلام و رد ائتلاف موضوع مهمی که در بررسی زندگانی امام صادق علیه السلام جلب توجه می کند، این است که آن حضرت پیشنهاد بیعت سران قیام […]

  ادامه ...