آرشیو از دیدگاه قرآن

 • قل ما یعبأ بکم لو لا دعاء کم [۱۶۸] «اگر دعای شما نباشد خدا عنایت نمی‌کند». خدای که رحمت و فضلش فراگیر همه نظام هستی و انسان است در توجه […] 0

  دعا در قرآن

  قل ما یعبأ بکم لو لا دعاء کم [۱۶۸] «اگر دعای شما نباشد خدا عنایت نمی‌کند». خدای که رحمت و فضلش فراگیر همه نظام هستی و انسان است در توجه […]

  ادامه ...

 • هر انسان عاقلی اگر اندکی بیندیشد، حتی اگر متدین و دین دار هم نباشد، می فهمد که انباشت ثروت برای دیگران، کاری غیر عاقلانه است. اما مسایلی وجود دارد که […] 0

  اعتماد به خداوند در قرآن

  هر انسان عاقلی اگر اندکی بیندیشد، حتی اگر متدین و دین دار هم نباشد، می فهمد که انباشت ثروت برای دیگران، کاری غیر عاقلانه است. اما مسایلی وجود دارد که […]

  ادامه ...

 • باید توجه داشت که نعمت های دنیا مخصوص کفار نیست، بلکه برخی بزرگان و اولیای خدا هم نعمت های زیادی در اختیار داشته اند؛ مثلا، حضرت سلیمان علیه السلام به […] 0

  غبطه ممدوح به مال دنیا در قرآن

  باید توجه داشت که نعمت های دنیا مخصوص کفار نیست، بلکه برخی بزرگان و اولیای خدا هم نعمت های زیادی در اختیار داشته اند؛ مثلا، حضرت سلیمان علیه السلام به […]

  ادامه ...

 • در بسیاری از تفاسیر شیعه و اهل تسنن آمده است که مقصود از «شجرهی ملعونه» در قرآن بنیامیهاند [۲۱].در آیهی دیگری از بنیامیه تعبیر به «شجرهی خبیثه» (درخت ناپاک) شده […] 0

  بنی امیه در قرآن

  در بسیاری از تفاسیر شیعه و اهل تسنن آمده است که مقصود از «شجرهی ملعونه» در قرآن بنیامیهاند [۲۱].در آیهی دیگری از بنیامیه تعبیر به «شجرهی خبیثه» (درخت ناپاک) شده […]

  ادامه ...

 • یا ابن جندب، صل من قطعک و اعط من حرمک و احسن الی من اساء الیک و سلم علی من سبک و انصف من خاصمک و اعف عمن ظلمک کما […] 0

  اخلاق سالکان در قرآن

  یا ابن جندب، صل من قطعک و اعط من حرمک و احسن الی من اساء الیک و سلم علی من سبک و انصف من خاصمک و اعف عمن ظلمک کما […]

  ادامه ...

 • یکی از اصول دین ما، اعتقاد به معاد و جهان آخرت است. این اصل که روح تعالیم انبیا را شکل می دهد، به صورت های مختلف در قرآن و احادیث […] 0

  اعتقاد به معاد در قرآن و روایات

  یکی از اصول دین ما، اعتقاد به معاد و جهان آخرت است. این اصل که روح تعالیم انبیا را شکل می دهد، به صورت های مختلف در قرآن و احادیث […]

  ادامه ...

 • آموزه ی دیگری که قرآن در این زمینه مطرح می کند این است که می فرماید: جای خیر و سعادت و متقابلا جای شر و شقاوت، هر دو، در آخرت […] 0

  سعادت و شقاوت در قرآن

  آموزه ی دیگری که قرآن در این زمینه مطرح می کند این است که می فرماید: جای خیر و سعادت و متقابلا جای شر و شقاوت، هر دو، در آخرت […]

  ادامه ...

 • انسان به یک باره نمی تواند مراتب بالای تکامل را کسب کند؛ زیرا این مهم با تربیت نفس و به تدریج امکان پذیر می شود. تربیت انسان ها نیز در […] 0

  رابطه معرفت و انگیزش در قرآن

  انسان به یک باره نمی تواند مراتب بالای تکامل را کسب کند؛ زیرا این مهم با تربیت نفس و به تدریج امکان پذیر می شود. تربیت انسان ها نیز در […]

  ادامه ...

 • در ظاهر نماز خواندن کاری آسان می‌نماید. زیرا اگر منظور از نماز همین باشد که برخی رفتارهای قیام و قعود و برخی ذکرها را به زبان آورد برای بسیاری راحت […] 0

  حضور قلب‌ در نماز در قرآن و روایات

  در ظاهر نماز خواندن کاری آسان می‌نماید. زیرا اگر منظور از نماز همین باشد که برخی رفتارهای قیام و قعود و برخی ذکرها را به زبان آورد برای بسیاری راحت […]

  ادامه ...

 • روزه داری یکی از راههای مناسب چیره شدن بر خواهش‌های نفسانی است. چون خواهش‌های نفسانی همواره زمینه آلودگی و تیرگی روح انسان را فراهم می‌سازند. روزه داری که پرهیز از […] 0

  روزه در قرآن

  روزه داری یکی از راههای مناسب چیره شدن بر خواهش‌های نفسانی است. چون خواهش‌های نفسانی همواره زمینه آلودگی و تیرگی روح انسان را فراهم می‌سازند. روزه داری که پرهیز از […]

  ادامه ...