آرشیو از دیدگاه قرآن

 • روزه داری یکی از راههای مناسب چیره شدن بر خواهش‌های نفسانی است. چون خواهش‌های نفسانی همواره زمینه آلودگی و تیرگی روح انسان را فراهم می‌سازند. روزه داری که پرهیز از […] 0

  روزه در قرآن

  روزه داری یکی از راههای مناسب چیره شدن بر خواهش‌های نفسانی است. چون خواهش‌های نفسانی همواره زمینه آلودگی و تیرگی روح انسان را فراهم می‌سازند. روزه داری که پرهیز از […]

  ادامه ...

 • قل ما یعبأ بکم لو لا دعاء کم [۱۶۸] «اگر دعای شما نباشد خدا عنایت نمی‌کند». خدای که رحمت و فضلش فراگیر همه نظام هستی و انسان است در توجه […] 0

  دعا در قرآن

  قل ما یعبأ بکم لو لا دعاء کم [۱۶۸] «اگر دعای شما نباشد خدا عنایت نمی‌کند». خدای که رحمت و فضلش فراگیر همه نظام هستی و انسان است در توجه […]

  ادامه ...

 • در ظاهر نماز خواندن کاری آسان می‌نماید. زیرا اگر منظور از نماز همین باشد که برخی رفتارهای قیام و قعود و برخی ذکرها را به زبان آورد برای بسیاری راحت […] 0

  حضور قلب‌ در نماز در قرآن و روایات

  در ظاهر نماز خواندن کاری آسان می‌نماید. زیرا اگر منظور از نماز همین باشد که برخی رفتارهای قیام و قعود و برخی ذکرها را به زبان آورد برای بسیاری راحت […]

  ادامه ...

 • (۳) متعه و ازدواج موقت، قانونی بود که به وسیله خدا و رسول برای مسلمانان وضع شده بود، و پس از درگذشت پیامبر در میان اصحاب او نیز عمل میشد، […] 0

  مبنای شرعی متعه

  (۳) متعه و ازدواج موقت، قانونی بود که به وسیله خدا و رسول برای مسلمانان وضع شده بود، و پس از درگذشت پیامبر در میان اصحاب او نیز عمل میشد، […]

  ادامه ...

 • اشاره(۲)برگرفته از کتاب امام صادق علیه السلام و مذاهب چهار گانه نوشته آقای اسد حیدر 0

  آیه تطهیر

  اشاره(۲)برگرفته از کتاب امام صادق علیه السلام و مذاهب چهار گانه نوشته آقای اسد حیدر

  ادامه ...