آرشیو زندگینامه

 • (۴) ابو سعید حسن بن ابو الحسن یسار بصری از تابعین، و پدرش مولی زید بن ثابت انصاری و مادرش «خیره» مولیام سلمه همسر پیامبر بوده است.حسن در «وادی القری» […] 0

  مذاهب زمان امویان حسن بصری

  (۴) ابو سعید حسن بن ابو الحسن یسار بصری از تابعین، و پدرش مولی زید بن ثابت انصاری و مادرش «خیره» مولیام سلمه همسر پیامبر بوده است.حسن در «وادی القری» […]

  ادامه ...

 • امام محمد بن ادریس شافعی در سال وفات ابوحنیفه یعنی در سال ۱۵۰ هجری در غزه به دنیا آمد و در مصر در سال ۲۰۴ هجریوفات کرد. امام شافعی فقیهی […] 0

  مذهب شافعی

  امام محمد بن ادریس شافعی در سال وفات ابوحنیفه یعنی در سال ۱۵۰ هجری در غزه به دنیا آمد و در مصر در سال ۲۰۴ هجریوفات کرد. امام شافعی فقیهی […]

  ادامه ...

 • (۳) آنچه در باب خصومتهای مذهبی گفتیم، اندکی از بسیار بود که دستهای مرموز سیاست، برای ایجاد تفرقه در صفوف مسلمانان و نیل به دیگر اهدافشان، آن را پدید آوردند […] 0

  مصیبت بحث درباره خلق قرآن

  (۳) آنچه در باب خصومتهای مذهبی گفتیم، اندکی از بسیار بود که دستهای مرموز سیاست، برای ایجاد تفرقه در صفوف مسلمانان و نیل به دیگر اهدافشان، آن را پدید آوردند […]

  ادامه ...

 • محمد بن علی باقر العلوم علیه السلام، پدر امام صادق علیه‌السلام است. از جانب پدر امام صادق علیه‌السلام فرزند فاطمه (سلام الله علیها) و فرزند رسول الله صلی الله علیه […] 0

  تبار امام صادق

  محمد بن علی باقر العلوم علیه السلام، پدر امام صادق علیه‌السلام است. از جانب پدر امام صادق علیه‌السلام فرزند فاطمه (سلام الله علیها) و فرزند رسول الله صلی الله علیه […]

  ادامه ...

 • عصر امام صادق علیه السلام عصر امام صادق علیه السلام یکی از طوفانی ترین ادوار تاریخ اسلام است که از یک سو اغتشاشها و انقلابهای پیاپی گروههای مختلف، بویژه از […] 0

  عصر امام صادق علیه السلام

  عصر امام صادق علیه السلام عصر امام صادق علیه السلام یکی از طوفانی ترین ادوار تاریخ اسلام است که از یک سو اغتشاشها و انقلابهای پیاپی گروههای مختلف، بویژه از […]

  ادامه ...

 • قرن دوم هجری یکی از دوره‌های شکوفایی دانش، پژوهش، برخورد اندیشه‌ها و پیدایش فرقه‌ها و مذاهب گوناگون در جامعه اسلامی بود. وارد شدن علومی همچون فلسفه یونان و دیگر علوم، […] 0

  جریان‌های فکری در زمان امام صادق

  قرن دوم هجری یکی از دوره‌های شکوفایی دانش، پژوهش، برخورد اندیشه‌ها و پیدایش فرقه‌ها و مذاهب گوناگون در جامعه اسلامی بود. وارد شدن علومی همچون فلسفه یونان و دیگر علوم، […]

  ادامه ...

 • کلمهی شیعه به معنای تابع و پیرو است و این کلمه از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله استعمال میشده و بعضی از صحابه راشیعه میگفتند مثل سلمان […] 0

  مذاهب اسلامی – شیعه

  کلمهی شیعه به معنای تابع و پیرو است و این کلمه از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله استعمال میشده و بعضی از صحابه راشیعه میگفتند مثل سلمان […]

  ادامه ...

 • منصور در جوابش نامه ای را نوشت که خلاصه ی آن چنین است:نامه ی تو را خواندم و فهمیدم کسی که نازش بر اهل بیت به علت فداکاری و مجاهدت […] 0

  جواب منصور به ابومسلم

  منصور در جوابش نامه ای را نوشت که خلاصه ی آن چنین است:نامه ی تو را خواندم و فهمیدم کسی که نازش بر اهل بیت به علت فداکاری و مجاهدت […]

  ادامه ...

 • (۲) کوتاهترین سخن این است که مذهب جعفری به اتکای قدرت و بنیادهای ذاتی خود، بدون استفاده از قدرت حکومتی و یا عوامل تشویقکننده، انتشار و رواج یافت. شیعه نخستین […] 0

  انتشار مذهب جعفری در جهان اسلام

  (۲) کوتاهترین سخن این است که مذهب جعفری به اتکای قدرت و بنیادهای ذاتی خود، بدون استفاده از قدرت حکومتی و یا عوامل تشویقکننده، انتشار و رواج یافت. شیعه نخستین […]

  ادامه ...

 • عوامل سقوط یک جریان بزرگ اجتماعی چون حزب عثمانیه را نمی‌توان در حوادث سال ۱۳۲ جستجو نمود. زیرا گردونه جریانی که قریب یک قرن بر کشور پهناور اسلامی چنگ اندازی […] 0

  عوامل سقوط حزب عثمانیه‌

  عوامل سقوط یک جریان بزرگ اجتماعی چون حزب عثمانیه را نمی‌توان در حوادث سال ۱۳۲ جستجو نمود. زیرا گردونه جریانی که قریب یک قرن بر کشور پهناور اسلامی چنگ اندازی […]

  ادامه ...