آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • اشارهعلت دیگری که باعث زوال حکومت سلسلهی اموی گردید، بیاعتنایی و توهین به حرم خدا (مکهی معظمه) و حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم (مدینهی منوره) بود.برای […] 0

  اهانت به حرمین شریفین زمان معاویه

  اشارهعلت دیگری که باعث زوال حکومت سلسلهی اموی گردید، بیاعتنایی و توهین به حرم خدا (مکهی معظمه) و حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم (مدینهی منوره) بود.برای […]

  ادامه ...

 • ورود زید به عراق جنب و جوشی به وجود آورده و جریان او با هشام همه جا پیچیده بود. اهل کوفه که از نزدیک مراقب اوضاع بودند، به محض آنکه […] 0

  ورود زید به عراق

  ورود زید به عراق جنب و جوشی به وجود آورده و جریان او با هشام همه جا پیچیده بود. اهل کوفه که از نزدیک مراقب اوضاع بودند، به محض آنکه […]

  ادامه ...

 • با اینکه اهمیت کعبه به اندازهای است که به فرمودهی امام صادق علیهالسلام نگاه کردن به آن عبادت است [۱۷۰] و از طرف دیگر ویران کردن آن در ردیف قتل […] 0

  ویران کردن کعبه در حکومت بنی امیه

  با اینکه اهمیت کعبه به اندازهای است که به فرمودهی امام صادق علیهالسلام نگاه کردن به آن عبادت است [۱۷۰] و از طرف دیگر ویران کردن آن در ردیف قتل […]

  ادامه ...

 • حجاج بن یوسف که مدت بیست سال [۱۴۰] با کمال استبداد و خشونت از طرف خلفای اموی در شهر کوفه بر عراق و ایران حکومت میکرد. وقتی از طرف عبدالملک […] 0

  زندان حجاج

  حجاج بن یوسف که مدت بیست سال [۱۴۰] با کمال استبداد و خشونت از طرف خلفای اموی در شهر کوفه بر عراق و ایران حکومت میکرد. وقتی از طرف عبدالملک […]

  ادامه ...

 • معتزله کسانی هستند که میگویند خداوند سبحانه و تعالی موجودی است نه مثل سایر اشیاء و بندگان خدا با قدرتی که خدا به آنهاداده است کارهای خود را انجام میدهند […] 0

  مذاهب اسلامی – معتزله

  معتزله کسانی هستند که میگویند خداوند سبحانه و تعالی موجودی است نه مثل سایر اشیاء و بندگان خدا با قدرتی که خدا به آنهاداده است کارهای خود را انجام میدهند […]

  ادامه ...

 • مذهب مالکی را مالک بن انس که در سال ۹۵ هجری ۷۱۳ میلادی (به طور تقریب) در مدینه به دنیا آمد و در سال ۱۷۹ هجریتقریبی وفات کرد تأسیس نموده […] 0

  مذهب مالکی

  مذهب مالکی را مالک بن انس که در سال ۹۵ هجری ۷۱۳ میلادی (به طور تقریب) در مدینه به دنیا آمد و در سال ۱۷۹ هجریتقریبی وفات کرد تأسیس نموده […]

  ادامه ...

 • «داود بن علی» عموی منصور دوانیقی در یک سخنرانی، خطاب به مردم کوفه چنین گفت:«ای اهل کوفه، به خدا ما مظلوم بودیم، تا وقتی که خدا شیعیان خراسان را برانگیخت […] 0

  سخنرانی سفاح در مسجد کوفه

  «داود بن علی» عموی منصور دوانیقی در یک سخنرانی، خطاب به مردم کوفه چنین گفت:«ای اهل کوفه، به خدا ما مظلوم بودیم، تا وقتی که خدا شیعیان خراسان را برانگیخت […]

  ادامه ...

 • این مذهب چهارمین مذهب اهل سنت بوده و مؤسس آن احمد بن حنبل است که در سال ۱۶۴ در بغداد ولادت یافت و در سال۲۴۱ هجری وفات کرد امام احمد […] 0

  مذهب حنبلی

  این مذهب چهارمین مذهب اهل سنت بوده و مؤسس آن احمد بن حنبل است که در سال ۱۶۴ در بغداد ولادت یافت و در سال۲۴۱ هجری وفات کرد امام احمد […]

  ادامه ...

 • ابومسلم در سال ۱۲۹ در آستانه ی ۳۰ سالگی بود که به عنوان «دعوت» وارد خطه ی خراسان شد.در نواحی خراسان، ۳ طایفه دارای قدرت و نفوذ بودند. ابومسلم ابتدا […] 0

  رفتن ابومسلم به خراسان

  ابومسلم در سال ۱۲۹ در آستانه ی ۳۰ سالگی بود که به عنوان «دعوت» وارد خطه ی خراسان شد.در نواحی خراسان، ۳ طایفه دارای قدرت و نفوذ بودند. ابومسلم ابتدا […]

  ادامه ...

 • (۲) علت تصمیم ولید به بازسازی و گسترش مسجد النبی این بود که وی در سفر حج به مدینه آمد و به هنگام ورود به مسجد النبی خانهای دید که […] 0

  علت بازسازی مسجد النبی زمان ولید

  (۲) علت تصمیم ولید به بازسازی و گسترش مسجد النبی این بود که وی در سفر حج به مدینه آمد و به هنگام ورود به مسجد النبی خانهای دید که […]

  ادامه ...