آرشیو زندگینامه

 • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در هنگام مصیبت می فرمودند:خدا را سپاس و ستایش که این مصیبت مرا در دینم قرار نداد. [۱۱۸۱].برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر […] 0

  دعای امام صادق هنگام مصیبت

  حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در هنگام مصیبت می فرمودند:خدا را سپاس و ستایش که این مصیبت مرا در دینم قرار نداد. [۱۱۸۱].برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر […]

  ادامه ...

 • حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بی زنی را زن دهد، از آنانی است که خداوند در روز قیامت به او به دیده لطف و رحمت نظر کند.صدوحی […] 0

  خشم امام صادق در مسجد پیامبر

  حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بی زنی را زن دهد، از آنانی است که خداوند در روز قیامت به او به دیده لطف و رحمت نظر کند.صدوحی […]

  ادامه ...

 • از شعب زیدیه بتریه است و آنها اصحاب کثیرالنوی و حسن بن صالح بن حی و سالم بن ابی حفصه و حکم بن عیینه و سلمه بن کهیل و ابی […] 0

  فرقیه بتریه

  از شعب زیدیه بتریه است و آنها اصحاب کثیرالنوی و حسن بن صالح بن حی و سالم بن ابی حفصه و حکم بن عیینه و سلمه بن کهیل و ابی […]

  ادامه ...

 • پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و آله در قسمتی از خطبه غدیریه در مورد محافظان احکام و بیان کنندگان حلال و حرام الهی بعد از خود فرمودند:مَعاشِرَ النَّاسِ، إِنَّهُ آخِرُ […] 0

  فقه نبوی در زمان حیات پیامبر

  پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و آله در قسمتی از خطبه غدیریه در مورد محافظان احکام و بیان کنندگان حلال و حرام الهی بعد از خود فرمودند:مَعاشِرَ النَّاسِ، إِنَّهُ آخِرُ […]

  ادامه ...

 • از ولید بن صبیح روایت شده است: شبی نزد امام صادق علیه السلام بودیم که درب خانه زده شد. حضرت به کنیز خود فرمود: ببین کیست؟ کنیز بیرون رفت و […] 0

  حکایت عبدالله بن علی و توبه او

  از ولید بن صبیح روایت شده است: شبی نزد امام صادق علیه السلام بودیم که درب خانه زده شد. حضرت به کنیز خود فرمود: ببین کیست؟ کنیز بیرون رفت و […]

  ادامه ...

 • قرآن کریم غلو در دین را نهی کرده و میفرماید: «ای اهل کتاب، در دین خود غلو و [زیادهروی] نکنید و دربارهی خدا غیر از حق نگویید…» [۳۴۹].[صفحه ۲۰۲]برگرفته از […] 0

  نهی از غلو در قرآن

  قرآن کریم غلو در دین را نهی کرده و میفرماید: «ای اهل کتاب، در دین خود غلو و [زیادهروی] نکنید و دربارهی خدا غیر از حق نگویید…» [۳۴۹].[صفحه ۲۰۲]برگرفته از […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِکافی ج ۱ ص ۴۷۲ مینویسد حضرت صادق علیه السّلام در سال هشتاد و سه متولد شد و در شوال سال صد و چهل و هشت از […] 0

  ولادت و وفات امام ششم علیه السلام

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِکافی ج ۱ ص ۴۷۲ مینویسد حضرت صادق علیه السّلام در سال هشتاد و سه متولد شد و در شوال سال صد و چهل و هشت از […]

  ادامه ...

 • ازدواج امام صادق علیه السلام او در جوانی ازدواج کرد. راجع به امر ازدواج اوسخن هاست. ازجمله این سخن مطرح است که امام باقرعلیه السلام انتظارمی کشید که برده فروشی […] 0

  ازدواج امام صادق علیه السلام

  ازدواج امام صادق علیه السلام او در جوانی ازدواج کرد. راجع به امر ازدواج اوسخن هاست. ازجمله این سخن مطرح است که امام باقرعلیه السلام انتظارمی کشید که برده فروشی […]

  ادامه ...

 • در شهر کوفه مردی مشهور به نام ابوالخطاب ظاهر شد و عده‌ای از افراد نادان را دور خود جمع کرد و مردم را به عقیده باطل دعوت نمود و تمام […] 0

  ابوالخطاب زمان امام صادق

  در شهر کوفه مردی مشهور به نام ابوالخطاب ظاهر شد و عده‌ای از افراد نادان را دور خود جمع کرد و مردم را به عقیده باطل دعوت نمود و تمام […]

  ادامه ...

 • در آثار دینی بر زیارت ائمه اطهار فراوان ترغیب شده است و پاداش جزیل برای زائران آنان وعده داده شده است. از رسول الله صلی الله علیه و آله و […] 0

  ثواب زیارت امام صادق

  در آثار دینی بر زیارت ائمه اطهار فراوان ترغیب شده است و پاداش جزیل برای زائران آنان وعده داده شده است. از رسول الله صلی الله علیه و آله و […]

  ادامه ...