آرشیو گسترش و ترویج علوم

 • به رغم تنگناهایی که بر یاران امام صادق علیه‌السلام تحمیل می‌شد و تشکل همسوی اهل بیت (علیهم‌السلام) را از هر سو در فشار قرار می‌داد، یاران سترگ امام با بهره […] 0

  فرهنگ آفرینان زمان امام صادق

  به رغم تنگناهایی که بر یاران امام صادق علیه‌السلام تحمیل می‌شد و تشکل همسوی اهل بیت (علیهم‌السلام) را از هر سو در فشار قرار می‌داد، یاران سترگ امام با بهره […]

  ادامه ...

 • جنبش علمی اختلافات سیاسی بین امویان و عباسیان و تقسیم شدن اسلام به فرقه های مختلف و ظهور عقاید مادی و نفوذ فلسفه یونان در کشورهای اسلامی، موجب پیدایش یک […] 0

  جنبش علمی امام صادق علیه السلام

  جنبش علمی اختلافات سیاسی بین امویان و عباسیان و تقسیم شدن اسلام به فرقه های مختلف و ظهور عقاید مادی و نفوذ فلسفه یونان در کشورهای اسلامی، موجب پیدایش یک […]

  ادامه ...

 • نهضت علمی امام صادق علیه السلام معاویه در دوران حکومتش، میراث نبوت رسول الله را به حکومت و خلافت تبدیل کرد و تمام مقدسات را به دیده تمسخر نگریست. او […] 0

  نهضت علمی امام صادق علیه السلام

  نهضت علمی امام صادق علیه السلام معاویه در دوران حکومتش، میراث نبوت رسول الله را به حکومت و خلافت تبدیل کرد و تمام مقدسات را به دیده تمسخر نگریست. او […]

  ادامه ...

 • از اینها بالاتر جلسات فقهی بود. مردم می آمدند مسئله می پرسیدند، طبقاتی به وجود آمده بودند به نام «فقها» که جواب مسائل مردم را می دادند. مدینه خودش یکی […] 0

  مباحث فقهی عصر امام صادق

  از اینها بالاتر جلسات فقهی بود. مردم می آمدند مسئله می پرسیدند، طبقاتی به وجود آمده بودند به نام «فقها» که جواب مسائل مردم را می دادند. مدینه خودش یکی […]

  ادامه ...

 • از ویژگی‌های مهم دیگر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام آزاد اندیشی و تحمل دیگر اندیش می‌باشد. دانشگاه امام صادق علیه‌السلام یک مرکز علمی مدار بسته نبود که یک نوع اندیشه و […] 0

  آزاد اندیشی‌ در دانشگاه امام صادق

  از ویژگی‌های مهم دیگر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام آزاد اندیشی و تحمل دیگر اندیش می‌باشد. دانشگاه امام صادق علیه‌السلام یک مرکز علمی مدار بسته نبود که یک نوع اندیشه و […]

  ادامه ...

 • حسن بن زیاد گوید: از ابوحنیفه شنیدم در پاسخ این پرسش که عالم‌ترین و فقیه‌ترین فرد نزد تو کیست؟ گفت: افقه از جعفر بن محمد ندیدم. وقتی منصور به حیره […] 0

  مناظره دیگر امام صادق با ابوحنیفه

  حسن بن زیاد گوید: از ابوحنیفه شنیدم در پاسخ این پرسش که عالم‌ترین و فقیه‌ترین فرد نزد تو کیست؟ گفت: افقه از جعفر بن محمد ندیدم. وقتی منصور به حیره […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیه‌السلام در آن برهه حساس برای رویارویی با مشکلات به پا خاست. در مرحله اول، مدارس علمی خود را تشکیل داد و شاگردانی را برای هدایت مردم و […] 0

  تلاش‌های فکری امام صادق

  امام صادق علیه‌السلام در آن برهه حساس برای رویارویی با مشکلات به پا خاست. در مرحله اول، مدارس علمی خود را تشکیل داد و شاگردانی را برای هدایت مردم و […]

  ادامه ...

 • (۲) کسانی که بر جمود پای فشرده و اصرار بر التزام به تقلید داشتند، کسانی بودند که از احراز مقام اجتهاد بازماندند، و برای جبران این نقص به عنایت و […] 0

  بحثی پیرامون تقلید

  (۲) کسانی که بر جمود پای فشرده و اصرار بر التزام به تقلید داشتند، کسانی بودند که از احراز مقام اجتهاد بازماندند، و برای جبران این نقص به عنایت و […]

  ادامه ...

 • مدرسه و دانشگاه امام صادق علیه السلام همیشه مورد دشمنی ظالمان و غاصبان و حاکمان روز بود. اما از آنجائی که دوران آن حضرت در زمانی واقع شد که حاکمان […] 0

  برنامه دانشگاه امام صادق

  مدرسه و دانشگاه امام صادق علیه السلام همیشه مورد دشمنی ظالمان و غاصبان و حاکمان روز بود. اما از آنجائی که دوران آن حضرت در زمانی واقع شد که حاکمان […]

  ادامه ...

 • از ویژگی‌های مهم دانشگاه امام صادق علیه‌السلام این است که محورهای پایه‌ای اعتقادی و حقوقی را بنیان نهاد. در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام عقاید پایه ای مانند توحید، معاد، نبوت، […] 0

  ویژگی‌های دانشگاه امام صادق

  از ویژگی‌های مهم دانشگاه امام صادق علیه‌السلام این است که محورهای پایه‌ای اعتقادی و حقوقی را بنیان نهاد. در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام عقاید پایه ای مانند توحید، معاد، نبوت، […]

  ادامه ...