آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • (۲) زمانی که مسلمانان انحراف امویان را از دین و بیحرمتی آنان را نسبت به پیشوایان دینی مشاهده کردند، و دیدند که با اهل بیت ستیزه میکنند، با شیوههای فریبکارانه […] 0

  روزگار عباسیان

  (۲) زمانی که مسلمانان انحراف امویان را از دین و بیحرمتی آنان را نسبت به پیشوایان دینی مشاهده کردند، و دیدند که با اهل بیت ستیزه میکنند، با شیوههای فریبکارانه […]

  ادامه ...

 • دوره ی دوم، دوره ی به قدرت رسیدن امام است. این دوره، همان چهار سال و نه ماه خلافت امیرالمؤمنین و چند ماه خلافت حسن بن علی است که با […] 0

  به قدرت رسیدن امام علی

  دوره ی دوم، دوره ی به قدرت رسیدن امام است. این دوره، همان چهار سال و نه ماه خلافت امیرالمؤمنین و چند ماه خلافت حسن بن علی است که با […]

  ادامه ...

 • بسیاری از محدّثین و مورّخین آورده اند، که ربیع بن یونس از طرف منصور عبّاسی استاندار شهر مدینه بود؛ پسر ربیع که فضل نام دارد حکایت کند:منصور خلیفه عبّاسی – […] 0

  امام صادق در کاخ منصور

  بسیاری از محدّثین و مورّخین آورده اند، که ربیع بن یونس از طرف منصور عبّاسی استاندار شهر مدینه بود؛ پسر ربیع که فضل نام دارد حکایت کند:منصور خلیفه عبّاسی – […]

  ادامه ...

 • عباسیان می خواستند ریشه ی علویان را براندازند و محیط را برای خود چنان مساعد و بی مزاحم گردانند که دیگر کسی نباشد تا قدرتشان را تهدید کند. انحصار طلبی […] 0

  ظلم بنی عباس علیه علویان

  عباسیان می خواستند ریشه ی علویان را براندازند و محیط را برای خود چنان مساعد و بی مزاحم گردانند که دیگر کسی نباشد تا قدرتشان را تهدید کند. انحصار طلبی […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیه السلام و مساله خلافت  در جلسه پیش عرض کردیم یکی از ائمه ما که با مساله خلافت و حکومت یک برخوردی به اصطلاح داشته است امام صادق […] 0

  امام صادق علیه السلام و مساله خلافت

  امام صادق علیه السلام و مساله خلافت  در جلسه پیش عرض کردیم یکی از ائمه ما که با مساله خلافت و حکومت یک برخوردی به اصطلاح داشته است امام صادق […]

  ادامه ...

 • این عامل از موثرترین و مهمترین عوامل ضعف و سقوط بنیامیه بود و بنیعباس از آن همچون سکوی پرش و اهرم قدرت استفاده کردند. بنیامیه حکومت را تنها از آن […] 0

  حکومت موروثی بنی امیه

  این عامل از موثرترین و مهمترین عوامل ضعف و سقوط بنیامیه بود و بنیعباس از آن همچون سکوی پرش و اهرم قدرت استفاده کردند. بنیامیه حکومت را تنها از آن […]

  ادامه ...

 • حدود دوازده سال، بعضی گفتهاند پانزده سال و بنا به گفتهی برخی شانزده سال امام صادق علیهالسلام با جد خود علی بن الحسین علیهالسلام زندگی کرد و پس از شهادت […] 0

  دوران پر رنج امام صادق

  حدود دوازده سال، بعضی گفتهاند پانزده سال و بنا به گفتهی برخی شانزده سال امام صادق علیهالسلام با جد خود علی بن الحسین علیهالسلام زندگی کرد و پس از شهادت […]

  ادامه ...

 • جنبش فرهنگی در دوران امامت حضرت صادق (ع) عصر آن حضرت همچنین عصر جنبش فرهنگی و فکری و برخورد فرق و مذاهب گوناگون بود. پس از زمان رسول خدا دیگر […] 0

  جنبش فرهنگی در دوران امامت حضرت صادق (ع)

  جنبش فرهنگی در دوران امامت حضرت صادق (ع) عصر آن حضرت همچنین عصر جنبش فرهنگی و فکری و برخورد فرق و مذاهب گوناگون بود. پس از زمان رسول خدا دیگر […]

  ادامه ...

 • حسین بن علی بن ابی طالب، سبط پیامبر، فرزند زهرا و علی و کسی است که اگر نبود، بنی امیه در همان آغاز، بساط اسلام را برچیده بودند و امروزه […] 0

  بنی امیه و اسلام

  حسین بن علی بن ابی طالب، سبط پیامبر، فرزند زهرا و علی و کسی است که اگر نبود، بنی امیه در همان آغاز، بساط اسلام را برچیده بودند و امروزه […]

  ادامه ...

 • «عن ابی‌الصباح الکنانی قال نظر ابوجعفر الی ابنه ابی‌عبدالله علیه‌السلام قال اتری هذا من الذین قال الله تعالی و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه […] 0

  دلیل نص بر امامت جعفر بن محمد

  «عن ابی‌الصباح الکنانی قال نظر ابوجعفر الی ابنه ابی‌عبدالله علیه‌السلام قال اتری هذا من الذین قال الله تعالی و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه […]

  ادامه ...